DOKUMENTA

06-02-18

IZVJEŠTAJ o radu 2020.2021.

Izvještaj o radu i rezultatima u I i II klasifikacionom periodu školske 2020/2021.godine
Plan integriteta 2020/2022.godine
Akcioni plan u uslovima pandemije KOVID-19
Informacija o početku školske 2020/2021. godine
Izvještaj o radu i rezultatima rada u školskoj 2019/2020. godini

Etički kodeks ustanove
Plan integriteta 2018-2019.
Plan integriteta

Pravilnik o pohvalama i nagradama učenika
Kućni red
Vodič za pristup informacijama
Program razvoja 2017-2021.godina