Savjet roditelja

Izvod iz Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju («Sl. list RCG» broj 64/02,31/05,49/07.i «Sl. list CG» br. 04/08, 21/09, 45/10, 40/11, 45/11, 36/13, i 39/13) i čl. 38-42 Statuta JU Osnovne škole „Mrkojevići“

Način izbora

Radi organizovanog ostvarivanja interesa roditelja, u ustanovi se obrazuje savjet roditelja.

Savjet je sastavljen od roditelja učenika različitih razreda koji se biraju na roditeljskom sastanku.

U Savjet roditelja ne može biti izabran nastavnik – roditelj učenika Škole, roditelj učenika završnog razreda, kao i zaposleni u državnim organima i organizacijama nadležnim za poslove obrazovanja i vaspitanja.

 

Predsjednik

Savjet roditelja saziva i njegovim radom rukovodi predsjednik Savjeta roditelja. Izbor predsjednika obavlja se javnim glasanjem na prvoj sjednici konstituisanja Savjeta, koju saziva direktor Škole.

 

Mandat

Predsjednik i članovi Savjeta roditelja biraju se na dvije godine.

Član Savjeta roditelja može biti opozvan prije isteka mandata ako savjesno ne vrši svoju dužnost ili je vrši na način koji je u suprotnosti sa zakonom i Statutom Škole.

O opozivu člana Savjeta roditelja odlučuje Savjet roditelja.

Član Savjeta roditelja može biti opozvan i na lični zahtjev.

 

Nadležnost Savjeta roditelja

Savjet roditelja:

-bira predstavnike roditelja u Školski odbor

-daje mišljenje o prijedlogu godišnjeg plana rada Škole

-razmatra izvještaje o radu Škole

-učestvuju u postupku predlaganja izbornih predmeta

-daje mišljenje na program organizacije ekskurzije učenika

-razmatra interne i eksterne izvještaje o utvrđivanju kvaliteta obraz-vasp.rada

-daje mišljenje u vezi sa pitanjima koja se tiču prava učenika

-razmatra prigovore roditelja i učeniak u vezi sa obrazovno-vaspitnim radom

-razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju i predlaže mjere za njihovo unapređenje

-razmatra i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Škole

-razmatra uslove za ostvarivanje ekskurzija, org.ljetov. i zimov. učenika, raznih obl. rekreacije, boravka u prirodi i dr.

-učestvuje u rješavanju socijalnih problema djece (snabdijevanje udžbenicima, školskim priborom i sl)

-organizuje i sprovodi saradnju sa lokalnom zajednicom

-organizuje i učestvuje u akcijama solidarnosti, sakupljanja sekund. sirovina i uređenja okoline

-učestvuje u održavanju i uređivanju šk. sredine, estetskog i higijenskog uređenja Škole

-učestvuje u organizovanju i pripremi školskih svečanosti, priredbi, likovnih i drugih Izložbi i sl.

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Škole

 

 

Savjet roditelja

Savjet roditelja je sastavljen od roditelja različitih razreda koji se biraju na roditeljskom sastanku na način i po postupku utvrđenim Statutom Škole.

Predstavnici Savjeta biraju se svake druge školske godine.

 

Nadležnost

Članovi Savjeta roditelja

Zapisnici sa sjednica Savjeta roditelja

Informacije

 

Saziv Savjeta roditelja Osnovne škole „Mrkojevići“ za period 2019-2021.godina utvrđen je na prvoj konstitutivnoj sjednici Savjeta roditelja održanoj 03.10.2019. godine.

ČLANOVI SAVJETA RODITELJA

OSNOVNE ŠKOLE «MRKOJEVIĆI»

 1. Adela Metanović, I/mat
 2. Enesa Žuđelović, II/ mat
 3. Dženana Čaušević, III/mat
 4. Mahmut Duraković, IV/mat
 5. Ahmed Kurtović, V/ mat
 6. Jasmina Kalamperović, I-V/Dobra Voda
 7. Elifa Rašketić, III/Dobra Voda
 8. Suada Salaković, II-IV/Dobra Voda
 9. Zaim Nikezić, I-IV/Gorana
 10. Gazmira Kovačević, II-IIII-V/ Gorana
 11. Rabija Smajić, VI/1
 12. Asmir Nurković, VI/2
 13. Anela Đurović, VII/1
 14. Aida Arabelović, VII/2
 15. Isat Pelinković, VIII/1

 

Predsjednik Savjeta roditelja: Rabija Smajić

Predstavnik Savjeta roditelja u Školskom odboru: Rabija Smajić