ŠKOLSKA BIBLIOTEKA

Biblioteka je smještena u školskoj zgradi iz 1885. godine; zauzima površinu od 30 m².

Biblioteka ima 10.600 knjiga, 75 naslova u 2000 primjeraka listova, i zbornika i 380 primjeraka neknjižne bibliotečke građe (geografske i istorijske karte, nastavni plakati, DVD, CD).

Knjige su obrađene po univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji, urađen je registar cjelokupne građe i pojedinačni registri stručne i dječije literature abecednim redom po autoru. Takođe postoji registar periodičnih publikacija i listova, kao i registri neknjižne bibliotečke građe.

Knjige su smještene na policama koje propisuju bibliotečki standardi; raspoređene su azbučnim redom po književnim rodovima i uzrastu.

Biblioteka ima računar i štampač.

U periodu 2005-2011. godine nabavili smo veći broj naslova savremene dječije literature, i odgovarajućim informacijama na oglasnoj tabli i izložbama novih knjiga, zainteresovali učenike za čitanje.

Biblioteka radi svakodnevno po rasporedu istaknutom na oglasnoj tabli i ulaznim vratima biblioteke.

Radno vrijeme

Ponedeljak:       8 – 13.05

Utorak:                7.30 – 13                

Srijeda:               7.15 – 10.45

Četvrtak:            8.50 – 10.50

Petak:                  10 – 11.30