ŠKOLSKI ARHIV

Školski arhiv je smješten u Spomen školi iz 1885.

 

Najstarija građa je iz 1928. godine-Upisnica učenika i Zapisnik Školskog odbora, zatim iz 1944- Ljetopis škole i Matična knjiga učenika.

Dnevnici rada se čuvaju od 1951. godine, a od 60-tih godina imamo građu u kontinuitetu (trajna građa do 1960. je u Arhivskom odsjeku Bar).

Prilikom posljednjeg pregleda arhivske građe od strane ovlašćenog predstavnika Državnog arhiva- Arhivskog odsjeka Bar (Zapisnik o kontroli arhivske građe i registraturskog materijala br. 207/02 od 30. 10. 2008), utvrđeno je da je građa sređena, specificirana i iznosi 20 m i 850 knjiga -dnevnici rada, zapisnici, projektna dokumentacija i ost.

Arhivom rukovodi Danica Kosać.