Školski timovi i komisije

Školski timovi, komisije, odbori, ost.zaduženi

2017/2018.

 

 

Tim za školsko razvojno planiranje 

 1. Osman Grgurević, direktor škole
 2. Danica Kosać, sekretarka
 3. Radomir Kukić, nastavnik, koordinator
 4. Mira Božović, nastavnica
 5. Jasmina Ramović, nastavnica
 6. Predsjednici/ce aktiva

 

Tim za kvalitet/samovrednovanje rada škole 

 1. Osman Grgurević, direktor škole
 2. Radomir Kukić, nastavnik, koordinator
 3. Mira Božović, nastavnica
 4. Mersiha Oručević, nastavnica
 5. Danica Kosać, sekretarka
 6. Svetlana Radulović, nastavnica
 7. Predsjednici/ce aktiva

 

Tim za PRNŠ 

 1. Skender Peročević, koordinator
 2. Mira Božović
 3. Snežana Pejović
 4. Mersiha Oručević
 5. Svetlana Radulović
 6. Sanela Mehmedović

 

Tim za podršku i praćenje rada sa darovitim učenicima

 1. Snežana Pejović
 2. Mira Božović
 3. Ines Zlatović
 4. Bisera Alković
 5. Predrag Božović
 6. Aleksandar Jelenić

 

Tim za sprovođenje programa “Moje vrijednosti i vrline”

 1. Mira Božović
 2. Snežana Pejović
 3. Esad Grgurević
 4. Ljeposava Berginc
 5. Mersiha Oručević

 

Tim za borbu protiv nasilja

 1. Predrag Božović
 2. Svetlana Radulović
 3. Snežana Pejović
 4. Aleksandar Jelenić
 5. Esad Grgurević

 

Tim za IROP

Osman Grgurević
Mira Božović
Esma Bajraktarević
Svetlana Radulović
Roditelji

 

Tim za rad sa roditeljima 

 1. Direktor škole Osman Grgurević
 2. Odjeljenjske starješine

 

Tim za kulturno – umjetnički rad

 1. Bisera Alković, koordinator
 2. Skender Peročević
 3. Predrag Božović
 4. Esad Grgurević
 5. Ljeposava Berginc
 6. Snežana Pejović
 7. Sanela Mehmedović

 

Tim za sport

 1. Aleksandar Jelenić, koordinator
 2. Ružica Lakić
 3. Esad Grgurević

 

Tim za medije i sajt škole

 1. Osman Grgurević, direktor, koordinator
 2. Predrag Božović
 3. Danica Kosać
 4. Skender Peročević
 5. Mira Božović
 6. Snežana Pejović
 7. Ines Zlatović

 

Tim za preduzetništvo

 1. Biljana Kozomara, koordinator
 2. Ljeposava Berginc
 3. Mersija Hasović
 4. Esma Bajraktarević
 5. Emira Sulić

 

 

Komisija za izvještaje o radu škole, kraj klasif. perioda i godišnji rad škole 

 1. Direktor
 2. Sekretarka, koordinator
 3. Koordinatori razreda

 

Komisija za pregled pedagoške dokumentacije 

 1. Sanija Vulić
 2. Radomir Kukić
 3. Danica Kosać, koordinator

 

Komisija za ekskurzije i izlete

 1. Asan Nikezić, koordinator
 2. Ruža Lakić
 3. Esad Grgurević
 4. Odjeljenjske starješine

 

 

Komisija za javne nabavke 

 1. Osman Grgurević
 2. Danica Kosać
 3. Ines Zlatović

 

Komisija za popis imovine i obaveza 

 1. Sanija Vulić, koordinator
 2. Sabrija Kadić
 3. Ćamila Škretović

 

Komisija za nadoknadu štete 

 1. Bisera Alković, koordinator
 2. Sanija Vulić
 3. Sabrija Kadić

 

Komisija za kontrolu planiranja budžeta, prihoda, zapošljavanja i trošenja sredstava opredijeljenih budžetom Crne Gore i sopstvenih prihoda JU Osnovne škole “Mrkojevići”

 1. Osman Grgurević
 2. Mira Božović
 3. Jasmina Ramović
 4. Sanija Vulić

 

 

Rukovodioci stručnih aktiva 

 1. Aktiv razredne nastave – Jelena Šćekić;zamj.Esad Grgurević
 2. Aktiv jezika: crnog-srpskog,bos,hrv. i stranih jezika – Jasmina Ramović, zamj.Sanija Vulić
 1. Aktiv društvenih predmete – Predrag Božović; zamj.Bisera Alković
 2. Aktiv prirodnih predmete – Ines Zlatović; zamj.Anđelina Vučetić

 

Rukovodioci odjeljenjskih vijeća i koordinatori razreda

 1. I razred – Mersija Hasović
 2. II razred – Ružica Lakić
 3. III razred – Mira Božović
 4. IV razred – Ljeposava Berginv
 5. V razred – Svetlana Radulović
 6. VI razred – Skender Peročević
 7. VII razred – Mersiha Oručević
 8. VIII razred – Predrag Božović
 9. IX razred – Sanija Vulić

 

Odbor za organizaciju eksterno-internih i eksternih ispita-male mature

 1. Osman Grgurević, direktor škole, predsjednik
 2. Mira Božović, školski koordinator
 3. Sanija Vulić ( zamjena Bisera Alković)
 4. Skender Peročević (zamjena Aleksandar Jelenić)
 5. Radomir Kukić (zamjena Mersiha Oručević)

 

Etički odbor

 1. Sanija Vulić
 2. Predrag Božović
 3. Esad Grgurević

 

Menadžerka integriteta     Mersiha Oručević

 

Prijem i postupanje po prijavi zviždača        Skender Peročević

 

Učenički parlament

 1. Predrag Božović
 2. Skender Peročević

 

Ljetopis škole   Danica Kosać

 

Zapisnik Nastavničkog vijeća 

 1. Nastavnici/ce po abc redu
 2. Koordinator direktor

 

Ekologija i humanitarna djelatnost

 1. Anđelina Vučetić
 2. Ljeposava Berginc
 3. Ružica Lakić
 4. Biljana Kozomara
 5. Jasmina Ramović

 

Raspored dežurstva učenika

 1. Aleksandar Jelenić