Snimljen TV čas u okviru projekta ,,Škole za 21.vijek”

21-01-21

British Council je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo, donio odluku da se dio sadržaja predviđenog za učionicu prenese na televizijsku platformu kroz postojeći zvanični program ,,Uči doma“.

Objavljen je javni poziv za snimanje TV časova na teme koje podstiču razvoj kritičkog mišljenja, rješavanje problema i kodiranje mikrobitom. Snimljeni časovi će biti integrisani u raspored časova ,,Uči doma“ na način koji najbolje korespondira sa potrebama predmetnih programa, o čemu će Ministarstvo i Zavod za školstvo donijeti odluku.

Danas 21.1.2021. učenici naše škole: Ammar Smajić (VII razred), Ines Đurović (VIII razred), Alena Kadić (IX razred) i Dehila Rašketić (IX razred) su sa predmetnim nastavnicama Snežana Pejović (CSBH i književnost) i Mersiha Oručević (italijanski jezik) bile dio ovog projekta. Oni su učestvovali u jednom od 15 izabranih časova, a tema njihovog časa bila je ,,Upotreba frazeologizama u crnogorskom-srpskom, bosanskom, hrvatskom jeziku i književnosti i italijanskom i engleskom jeziku“.

British Council se zahvalio kreativnim nastavnicama koje su dale svoj doprinos kako bi se ublažile posljedice izazvane odsustvom iz učionice, ali i učenicima koji su bili sjajni tokom snimanja.