Stručni aktivi

RAZREDNA NASTAVA
Hidajeta Kijamet, I/matična
Mira Božović, II/matična
Ljeposava Berginc, III/matična
Esma Bajraktarević, IV/matična
Svetlana Radulović, V/matična
Sanela Mehmedović, I-IV/Dobra Voda
Ružica Lakić, II-V/Dobra Voda
Jelena Šćekić, III/Dobra Voda
Mersija Hasović, I-III-IV/Gorana
Esad Grgurević, II-V/Gorana
Elmina Nikezić, vaspitačica u prvom razredu
Mehida Đurović,vaspitačica-pripravnica po uputu ZZZCG


JEZIČKI

Skender Peročević, crnogorski-srpski,bos,hrv.jezik i književnost i izborni predmeti:
jezička radionica iliterarna i novinarska radionica
Snežana Pejović, crnogorski-srpski,bos,hrv.jezik i književnost
Sanija Vulić, engleski jezik
Edina Jahović,engleski jezik
Lela Džogović,engleski jezik
Mersiha Oručević,italijanski jezik


DRUŠTVENA GRUPA PREDMETA

Asan Nikezić, istorija i geografija
Bisera Alković, muzička kultura
Predrag Božović, likovna kultura i izborni predmet: likovna radionica
Mersiha Oručević, izborni predmet:preduzetništvo


PRIRODNA GRUPA PREDMETA

Radomir Kukić, matematika
Mirjana Vukčević, biologija
Ines Zlatović, fizika
Milenko Sekulić, hemija
Valmir Arbneshi, informatika sa tehnikom
Adlija Kalamperović, matematika